จีนทดสอบฤทธิ์ยาเรมเดซิเวียร์ต้านโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กับผู้ป่วยจริง

world news

ยาเรมเดซิเวียร์ซึ่งเป็นยาต้านไวรัสนั้นใช้ช่วยรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ชาวสหรัฐฯ ในประเทศญี่ปุ่นได้ผู้เชี่ยวชาญด้านระบาดวิทยาบางคนออกมาเตือนว่ายังเร็วเกินไปที่จะยืนยันประสิทธิภาพที่แท้จริงของยานี้จีนเตรียมทดสอบฤทธิ์ยาเรมเดซิเวียร์ต้านโคโรนาสายพันธุ์ใหม่กับผู้ป่วยจริงการทดสอบยาเรมเดซิเวียร์ในญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาในขณะนี้ดูเหมือนจะได้ผลค่อนข้างดี

มีความเป็นไปได้ที่จะใช้ยานี้เป็นยาเพื่อการใช้อย่างการุณย์ สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อจากโรคโควิด-19 ทั้งนี้ ยาเพื่อการใช้อย่างการุณย์ หมายถึงการใช้ยาที่ยังไม่ได้รับการรับรองสำหรับโรคนั้นๆ ในการรักษาผู้ป่วยทั่วไป เนื่องจากยังไม่มีแนวทางรักษาอื่นที่มีประสิทธิภาพพอ เนื่องจากตอนนี้ยังขาดข้อมูลการทดลองทางคลินิกด้วยวิธีอำพรางสองฝ่ายแบบสุ่ม ในทางวิทยาศาสตร์ ฤทธิ์ของยาตัวนี้จึงยังไม่สามารถเชื่อถือได้แม้ผู้ป่วยบางรายจะหายดีหลังจากได้รับยา แต่ยังเป็นการยากที่จะบอกว่าเป็นยานี้ช่วยฟื้นฟูสภาพร่างกายได้ เพราะยังขาดกลุ่มควบคุม หรือกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยจัดให้มีลักษณะเหมือนกลุ่มทดลอง แต่ไม่ได้รับตัวแปรในการทดลอง เพื่อใช้เปรียบเทียบผลที่ได้กับกลุ่มทดลอง